หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ

US : Unit for Startup

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บุคคลากรหน่วยหน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ
Unit for Startup : US

อ.ฟ้า02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

  • farsang2522@gmail.com
50060
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายณรงค์ แดนตะโคตร

  • narong.d@ubu.ac.th
50059
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นางสาวสุทธิดา จันทนะ

  • sudtida.j@ubu.ac.th
50058
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายปิยะฉัตร ยิ่งสำราญ

  • piyarat.y@ubu.ac.th

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที