หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ

US : Unit for Startup

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บุคคลากรหน่วยหน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ
Unit for Startup : US

kamonporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

  • 045-433456
  • farsang2522@gmail.com
us-01
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายณรงค์ แดนตะโคตร

  • 045-433456
  • spak@ubu.ac.th
us-03
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นางสาวสุทธิดา จันทนะ

  • 045-433456
  • spak@ubu.ac.th
us-02
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายปิยะฉัตร ยิ่งสำราญ

  • 045-433456
  • spak@ubu.ac.th

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที