หน่วยออกแบบนวัตกรรม

IDO : Innovation Design Office

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการปรึกษา และดำเนินงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้ขอรับบริการ เพื่อเพิ่มให้โอกาสในการประสานความสำเร็จของธุรกิจ

ต้องการงานออกแบบ..นึกถึง

ผลงานของหน่วยงาน

แผนผับ
โลโก้

นิตยสาร

นิทรรศการ

บรรจุภัณฑ์

ป้ายประชาสัมพันธ์

ราคางานออกแบบ

ประเภทงาน
ค่าออกแบบ
นามบัตร (1-2 หน้า)/ หัวกระดาษบริษัทฯ ซองจดหมาย / ที่คั่นหนังสือ
500 บาท
โปสการ์ด / การ์ดแต่งงาน / การ์ดเชิญ (1 ด้าน / 2 ด้าน)
1,000 / 1,500 บาท
โบชัวร์ / แผ่นพับ / ใบปลิว (1 ด้าน / 2 ด้าน)
1,000 / 1,500 บาท
โปสเตอร์ 1 หน้า (ขนาด A3-A2)
1,500 บาท
แค็ตตาล็อค / หนังสือ / คู่มือ (จํานวนหน้าไม่เกิน 8-12 หน้า)
6,000 / 7,500 บาท
แค็ตตาล็อค / หนังสือ / คู่มือ (จํานวนหน้า 16-20 หน้า)
10,000 / 12,000 บาท
ออกแบบโลโก้ / ตราสินค้า (รูปแบบใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า)
1,000 / 2,000 บาท
ออกแบบฉลากสินค้า / ตราสินค้า (ลูกค้ามีโลโก้มาให้)
1,000 บาท
บรรจุภัณฑ์ (ออกแบบลายกราฟฟิค และแwทเทิร์น ไดคัทกล่อง/กล่องรูปแบบเฉพาะ)
4,500 บาท
แฟ้มบริษัท 1 ด้าน / 2 ด้าน รูปแบบแฟ้มปกติ
1,500 / 3,500 บาท
โรลอัพ / ธงญี่ปุ่น / ไวนิล /สแตนดี้ ขนาด ไม่เกิน 2 ม.
1,500 บาท
ออกแบบปฏิทิน (แบบแนวตั้ง/ แบบแนวนอน / แบบแขวน 14-16 หน้า)
6,000 บาท
ออกแบบปฏิทิน (แบบแนวตั้ง/ แบบแนวนอน / แบบแขวน 24-28 หน้า)
10,000 บาท
แบนเนอร์ / ป้ายโฆษณา ขนาด 2 ม. ขึ้นไป
2,000 / 3,000 บาท

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ สําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งงานออกแบบ (สําหรับลูกค้าที่สั่งพิมพ์ด้วยจะเป็นราคาพิเศษตามที่ฝ่ายขายแวัง) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยน แปลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จํานวนภาพในการรีทัช การไดคัท จํานวนข้อมูล / ตาราง จํานวนข้อมูลที่ต้องพิมพ์ภาwที่ต้องหา ความยากง่ายหรือซับซ้อน ในการดีไซน์ตามแต่เนื้องานของงานนั้นๆ ฯลฯ โดยค่าออกแบบจะพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดที่มี จากรายละเอียดของงาน ในการตีค่าออกแบบ

เงื่อนไขในการขอรับบริการออกแบบ

ผู้ขอรับบริการ จะต้องมีไฟล์ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน ทางหน่วยออกแบบจึงจะเริ่มดําเนินการ ออกแบบ

การขอรับบริการ จะต้องมีการเขียนคําร้องขอรับบริการทุกครั้ง พร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ ต้องการขอรับบริการพร้อมสถานที่ติดต่อ เบอร์โทร และอื่นๆ

กรณีงานออกแบบที่ต้องใช้รูปภาพ ควรแยกไฟล์รูปเป็น Folder ไม่ควรแนบไฟล์รูปมาในโปรแกรม เช่น โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint เป็นต้น

กรณีงานที่ต้องการด่วน ควรมีข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน หน่วยออกแบบจึงจะเริ่มดําเนินการ ออกแบบ และระยะเวลาตั้งแต่ส่งข้อมูล จนถึงได้รับงานต้องมีระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 3 วัน ทั้งนี้จะพิจารณา เป็นกรณี

แก้แบบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีผู้ประกอบการเพิ่มหรือลดข้อมูล หน่วยออกแบบจะถือว่าเป็นการ แก้ไขครั้งที่ 1 หากเป็นจํานวนครั้งที่ระบุ จะคิดเพิ่มครั้งละ 200 บาท

กรณีผู้ขอเข้ารับบริการนอกเหนือผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ จะเก็บค่ามัดจํา 50 % จากราคางานทั้งหมดการชําระเงินส่วนที่เหลือ 50% ต้องชําระก่อนส่งมอบงาน

กรณียกเลิกการออกแบบกลางคันด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ทางหน่วยออกแบบจะไม่คืนค่ามัดจําของ เข้ารับบริการ

บุคลากรหน่วยออกแบบนวัตกรรม
Innovation Design Office : IDO

อ.เป01
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

  • areerat.l@ubu.ac.th
50056
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว

  • pongnapa.k@ubu.ac.th
50054
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาววรรณิศา วงหาริมาต

  • wannisa.w@ubu.ac.th
50055
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นายชลิต หลอดท้าว

  • chalit.l@ubu.ac.th

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที