Joint Space Service

บริการของเรา

มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

Meeting Room
Fix Desk
Working Area
Studio Room
Joint Space

Meeting Room

ห้องประชุม มีจำนวน 4 ห้อง

  • Joint Meting 1 ขนาด 6 คน
  • Joint Meting 2 ขนาด 6-8 คน
  • Joint Meting 3 ขนาด 15 คน
  • Joint Meting 4 ขนาด 6-8 คน
Joint Space

Working Area

เป็นโซนโต๊ะยาว ลูกค้าสามารถนั่งทำงานได้ พร้อมมีปลั๊กไว้ให้ต่อโน๊ตบุ๊คทำงานได้

Joint Space

Studio Room

อุปกรณ์ถ่ายภาพสินค้า , มีอุปกรณ์ไฟที่ใช้สำหรับถ่ายภาพ

Joint Space

Fix Desk

ที่นั่งประจำ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบ่อยๆ จะมีจำนวน 2 ที่นั่ง