โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก...

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเช...

ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2562

โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย...

โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิช...

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี จัดงานสัมนา! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน ในหัวข้อ “กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยจัดการสิทธิเทคโ...

ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสะอาดจาก คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสะอาดจาก คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางว...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NESP Innovation Award สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กับผลงาน “Walker plate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จากคณะวิศว...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง โดยผลงานวิจัย “กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมไฮโดรคอลลอยด์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง โดยผลงานวิจัย...