เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเช...

โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิช...

คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรม

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ และอุ...

โครงการ “ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3” ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวนเงิน 1,490,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะ คุณชัย...