ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมนักวิจัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้ ประสบความสำเร็จ”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU...

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับทีมงานพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาว...

ขอแสดงยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund ในงาน “TED Fund Grant Day 2019”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสด...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ อาจารย์และที่ปรึกษาอิสระ เข้าร่...

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเช...

โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิช...

คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรม

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ และอุ...

โครงการ “ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3” ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวนเงิน 1,490,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะ คุณชัย...