ผลการประกวด”โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021)”

ผลการประกวด โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภู...

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก...

ประกาศรับสมัคร “Local Startup” สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัคร "Local Startup" สร้างผู้ประกอบการ ส...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ R2M Boot camp 2020 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020”

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving unit

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (NIA) ร่วมมื...

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยีและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี และ สำนักงานส่งเสริมบริห...