ประกาศรับสมัคร “Local Startup” สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัคร "Local Startup" สร้างผู้ประกอบการ ส...

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิ...

เปิดรับสมัครอบรม ช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

หน่วยบ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธ...

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับทีมงานพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาว...

ขอแสดงยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund ในงาน “TED Fund Grant Day 2019”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสด...