เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิ...

เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Certified Incubator เพื่อขอทุนสนับสนุนทำธุรกิจ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมนักวิจัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้ ประสบความสำเร็จ”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU...

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับทีมงานพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาว...

ขอแสดงยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund ในงาน “TED Fund Grant Day 2019”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสด...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ อาจารย์และที่ปรึกษาอิสระ เข้าร่...