การแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         พิธีเปิดการแข่งข...

ผลการประกวด”โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021)”

ผลการประกวด โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภู...

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก...

ประกาศรับสมัคร “Local Startup” สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัคร "Local Startup" สร้างผู้ประกอบการ ส...

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิ...

เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Certified Incubator เพื่อขอทุนสนับสนุนทำธุรกิจ

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป...