สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving unit

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (NIA) ร่วมมื...

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยีและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี และ สำนักงานส่งเสริมบริห...

Joint space ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านบากชุม

Joint space ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ...

กิจกรรมการประชุมสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “BEST PRODUCTS UBON 2019” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมการประชุมสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Busines...

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี จัดงานสัมนา! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน ในหัวข้อ “กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยจัดการสิทธิเทคโ...

คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรม

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ และอุ...

อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Tech Enterprise Thailand 2018 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2562

อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดแสด...

โครงการ “ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3” ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวนเงิน 1,490,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะ คุณชัย...