ประกาศรับสมัคร “Local Startup” สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัคร "Local Startup" สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศ”Local Startup”
สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โดย มีงบประมาณสนับสนุน ถึง 120,000 บาท / โครงการ 👏👏

กลุ่มเป้าหมาย📢
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการชุมชน คนรุ่นใหม่ ที่สนใจทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อยอดนวัตกรรมสู่ชุมชน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ🎉🎉
• การเข้าพบที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
• แผนธุรกิจเบื้องต้น
• ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือบริการต้นแบบสำหรับทดสอบตลาด
• บริการอื่น ๆ ของอุทยานวิทยาศาตร์

📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564📌

สามารถสมัครได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณแพรวนภา รักงาม (เกด)
โทร 062-3515250