เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 2 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Business Incubation) รอบ 2 ประจำปี 2563
คุณสมบัติ
– มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
– มีการทดสอบตลาดเบื้องต้น
– มีแผนธุรกิจ
– มีความพร้อมในการลงทุน
– มีความต้องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนการบ่มเพาะ
1) Screening : คัดเลือกผู้ประกอบการ
2) Pre-Incubation : ให้ความรู้ จัดอบรม เพิ่มศักยภาพ
3) Incubation : ระยะเวลาบ่มเพาะตามอายุสมาชิก 3 ปี
สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
– ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
– บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การพัฒนากระบวนการผลิต
– การพัฒนาผู้ประกอบการ
– การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
– การออกตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ
สมัครออนไลน์ >> https://forms.gle/5BtMiurf8p6BpXL88
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม 097-3353185/045-433456