ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ R2M Boot camp 2020 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020”

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ R2M Boot camp 2020 ระหว่าง            วันที่  14  – 15 กันยายน 2562 ณ ห้อง SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลิ๊ก