เปิดรับสมัครอบรม ช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

หน่วยบ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมช่องทางกการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี โดยวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณพงศธร ธนบดีภัทร 
จัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนคอนเวชั่นเซ็นเตอร์
รายละเอียดหัวข้อการจัดอบรม ดังนี้ 
วิชาที่ 1 Digital Marketing
1. Facebook ads
– สอนการสร้างแคมเปญโฆษณา ใน Facebook ads
– เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Audience) ให้ตรงกลุ่ม
– การวัดผล และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณา
2. Google SEO
– ทำเว็บให้ติดอันดับ Google ไม่เสียเงินสักบาท
– การปรับแต่ง /แก้ไขเว็บไซต์ ทำให้ติดอันดับบนๆ ใน Google Search
3. Google ads
– สอนการสร้างแคมเปญโฆษณา ใน Google ads
– เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Audience) ให้ตรงกลุ่ม
– การวัดผล และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณา
4.LINE@
– การสร้าง LINE Official Account เพื่อเป็นช่องทางการขาย
– สอนการสร้างรูปแบบการตอบแบบต่างๆ
5. Content Marketing
– เทคนิคการเขียน Content ให้ขายได้ คนอยากอ่าน อยากซื้อ อยากติดตาม
วิชาที่ 2 สอนการสร้างเว็บไซต์ & ออกแบบ / ตกแต่งรูปโฆษณา
1. สอนการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง
– สอนการสร้างเว็บไซต์
2. สอนการสร้าง/ตกแต่ง่ รูปภาพสำหรับใช้ทำโฆษณา (Creative Ads)
– สอนโปรแกรม Photoshop
– สอนโปรแกรม Illustrator
 ออกแบบ Poster
 วิธีออกแบบ และวิธีคิด Logo
 วิธีออกแบบ และวิธีคิด Character ตัวการ์ตูน
 รีทัช ภาพคน นายแบบ นางแบบ
 แต่งสีและตัดต่อภาพใน Photoshop
 ทำรูปโฆษณาสินค้า แบบมืออาชีพ
 ลงขายสติ๊กเกอร์ใน LINE Store
 ออกแบบ Infographic
วิชาที่ 3 พื้นฐาน & กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
1. พฤติกรรมลุกค้ายุคใหม่
– ถ้าคุณพยายามขายแทบตาย แต่ลุกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดมันผิด 
– ขั้นตอนทำความเข้าใจ กระบวนการคิด ตัดสินใจ ของลูกค้า
– ขั้นตอนการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
3. การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0
วิชาที่ 4 การสร้างแบรนด์ (Branding)
1. พื้นฐานของแบรนด์ (Brand)
2. การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)
วิชาที่ 5 การวัดผลขั้นสูง
1. Customer Journey Mapping
2. Optimization Process
3. Tools for digital marketing works