เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Research To Market(R2M) 2020

กลับมาอีกครั้ง “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ” (Research to Market:R2M) ปี 2020

      โครงการที่เข้าแล้วได้มากกว่าประสบการณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทีมละ  3-5 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจโดยใช้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นโจทย์ในการประกวด  ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดียวหรือแบบทีมได้เลย 💵 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 35,000บาท

ภายใต้โครงการนี้สิ่งที่น้องนักศึกษาจะได้รับผ่านกิจกรรม BOOT CAMP ที่มีวิทยากรหลากหลายแขนงมาถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านแผนธุรกิจ การเงิน ไอเดียทางการตลาดที่สามารถนำไปต่อยอดผลงานวิจัยให้ขายได้จริง 

มาถึงตอนนี้แล้วน้องๆคงไม่ยากที่จะตัดสินใจกดเข้าร่วมสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานวิทยาศาสตร์  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ 083-147-8991 พี่โมจิ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

****กิจกรรรม BOOT CAMP วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562                                        ห้อง 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลิกเพื่อสมัคร