กระทรวงใหม่ อว.จัดใหญ่..งาน RSP Innovation Day 2019 เซนทรัลลาดพร้าว 15-16 สิงหาคม 2562

    งาน RSP Innovation Day 2019 เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

    ภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งบูทจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 14 แห่ง  ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าอาหารนวัตกรรมในงานนี้ด้วย และนอกจากสินค้านวัตกรรมแล้วยังมีกิจกรรมบนเวทีที่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิง อาทิเช่น

กิจกรรม Workshop : Innovation Inspried : เมื่อส่วนผสมในเมนูคือ Innovation Thinking

และกิจกรรม Small Talk not Small Thing หัวข้อ “ผลลัพธ์ของ Innovation จะเป็นเช่นไร เมื่อ (Opportunity + Know How) Passion”

ในท้ายนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง Mini Concert จาก โอ๊ต ปราโมทย์ และ ATOM ชนกันต์ 

งานนี้จัดตั้งแต่วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น ใครที่ไปช้อปปิ้งแถวเซลทรัลลาดพร้าวอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าอาหารนวัตกรรมกันน่าาาา

รัชนีภรณ์ : ถ่ายภาพ