ภาพกิจกรรมอบรม “ลับคม startup สูตรลับปรับ mindset ประสบความสำเร็จได้ไม่จำกัด”

  หน่วยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “ลับคม startup สูตรลับปรับ mindset ประสบความสำเร็จได้ไม่จำกัด” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ โดยวิทยากรมากความสามารถ คุณสิริวัฒนา เล็กสุวัฒน์
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบหลักยึด ด้านคุณค่า และความเป็นเนื้อแท้ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองและธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจหัวข้อโดนใจในการทำธุรกิจแบบนี้อย่าพลาดติดตามกิจกรรมแบบนี้ซึ่งในปีนี้ยังเหลือหัวข้อที่น่าสนใจ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. อบรม Digital Marketing จากวิทยากรมากความสามารถ คุณพงศธร ธนบดีภัทร (คุณนพ รีฟิน) อายุน้อยร้อยล้าน
2. อบรม Design Thinking

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

Facebook Fanpage : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รัชนีภรณ์ : ภาพ,ข่าว