ขอเชิญเข้าร่วมงาน RESEARCH CONNECT

อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักประดิษฐ์ วิศวกร ผู้ประกอบการใหม่  และ SMEs เข้าร่วมงาน Research Connect ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรง Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึ่งภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการอัพเดทเทรนด์นวัตกรรม เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม  4  สาขา ได้แก่ เกษตรอาหารแปรรูป พลังงานและสิ่งแวดล้อม แพทย์และสุขภาพ ซอฟแวร์และดิจิตอล  ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อมาร่วมงานครั้งนี้ ถ้าในส่วนของนักวิจัยจะได้มีโอกาสต่อยอดผลงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้ประกอบการและนักลงทุน และสำหรับผู้ประกอบการจะได้พบกับผลงานสิ่งประดิษฐ์รวมถึงได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ของเทคโนโลยีอีกด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอัจฉรา รุ่งเชตุ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
โทร 022024564 และ 022024578