ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมนักวิจัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้ ประสบความสำเร็จ”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBU SPARK) จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนให้ประสบความสำเร็จ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายหัวข้อ“แนวทางการส่งเสริมนักวิจัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้ประสบความสำเร็จ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติทติดต่อเอื้อง : 045-433456