ขอแสดงยินดีกับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Fund ในงาน “TED Fund Grant Day 2019”

    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงยินดีกับผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 4 กิจการ ได้แก่ 1.บริษัท อุบลคอนโทรลซิสเท็ม จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่าย    สมาร์ทอีเล็คทรอนิค 2.บริษัท ไลลา เอวิเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร 3.หจก.โฟ ยู เนอเชอะ(ไทยแลนด์) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำยางพารา และ 4.บริษัท รีฟันจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติ ซึ่งผ่านการการคัดเลือกจากแผนธรุกิจสุดเข้มข้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจ และสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund ซึ่งรับมอบในงาน “TED Fund Grant Day 2019” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ