เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

โครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ในจริง ซึ่งกิจกรรมนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการสนับสนุนทุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงสู่งเชิงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เมื่อผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น  เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ,ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผลงานวิจัย) ที่ท่านต้องนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ , กิจกรรมทดสอบตลาด และอื่นๆอีกมากมาย  

เปิดรับสมัคร (รอบเพิ่มเติม) สัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีแกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     

เบอร์โทร : 045-433456, 0973353185, 0902875363 คุณอาภรณ์ ,คุณรัชนีภรณ์