ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2562

โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบ 2562

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยมีหัวหน้าโครงการ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ เป็นผู้บรรยายครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม  หลังจากที่มีการบรรยาย สอบถามรายละเอียดโครงการฯแล้วยังมีกิจกรรม เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่พร้อมจะต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้ชมเพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ ซึ่งในโครงการนี้สนับสนุนค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย และนอกจากนี้ช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของโครงการนี้เท่านั้น ผู้ประกอบท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันแล้ว โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น

EDITOR:UBUSPARK.A​