มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัด Coaching Camp ครั้งที่ 2 โครงการ Startup Thailand League 2019

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัด Coaching Camp ครั้งที่ 2 โครงการ Startup Thailand League 2019 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Pitching Startup Thailand League 2019