กิจกรรมการประชุมสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “BEST PRODUCTS UBON 2019” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมการประชุมสัมนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Mactching) ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “BEST PRODUCTS UBON 2019” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้หนึ่งในผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี อินโนเวชั่น ได้ลงนามบันทึกตกลงการค้า (MOU) ร่วมกับ สปป.ลาว ด้านระบบ GPS – Logistic มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท