คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรม

ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางไปมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถซื้อกรด Formic ที่พร้อมใช้งานและสามารถชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) #มหกรรม“ของดีอีสาน 4.0 กับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”