โครงการ “ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3” ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวนเงิน 1,490,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะ คุณชัยยงค์ ภูมิพระบุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมกา แอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวนเงิน 1,490,000 บาท โครงการ “ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยที่มี Omega-3”