อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY SCIENCE PARK
Business Incubator​​

ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม

Unit for Startup

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Office of Industrial Liaision

เผยแพร่บริการด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่เอกชน

Innovation Design Office

ดำเนินงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้ขอรับบริการ เพื่อเพิ่มให้โอกาสในการประสานความสำเร็จของธุรกิจ

Technology Licensing Office

ทำหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์

Pilot Plant ​

ทำหน้าที่ให้บริการเครื่องจักร และพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านอาหาร และผลผลิตทางการเกษตร ผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีมาตรฐาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ช่องทางสื่อสาร
THE SPARK PODCAST 
UBU SPARK CHEANEL
วิดีโอทั้งหมด
1/4 วิดีโอ
VTR OPENING R2M THAILAND 2019
VTR OPENING R2M THAILAND 2019
RISE 2017 UBU SPARK
RISE 2017 UBU SPARK
งานบรวงสรวงโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร Pilot Plant
งานบรวงสรวงโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร Pilot Plant
R2M Thailand 2019 @UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
R2M Thailand 2019 @UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
FANPAGE
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​​
โลโก้ อว
Logo-RSP-แบบหลัก
nstda
spark-thailand
nstip
nia
Depa
sme
logo-thaibispa
ted-fund
sme-bank
Bank-for-Agriculture
gsb