อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY SCIENCE PARK
Business Incubator​​

ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม

Innovation Design Office

ดำเนินงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้ขอรับบริการ เพื่อเพิ่มให้โอกาสในการประสานความสำเร็จของธุรกิจ

Technology Licensing Office

ทำหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์

Office of Industrial Liaision

เผยแพร่บริการด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่เอกชน

Unit for Startup

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OUR MEDIA

The Spark
Podcast

วิดีโอทั้งหมด
1/4 วิดีโอ
1
VTR OPENING R2M THAILAND 2019
VTR OPENING R2M THAILAND 2019
2
RISE 2017 UBU SPARK
RISE 2017 UBU SPARK
3
งานบรวงสรวงโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร Pilot Plant
งานบรวงสรวงโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร Pilot Plant
4
R2M Thailand 2019 @UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
R2M Thailand 2019 @UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ministry-of-Science-and-Technology
spa
OHEC
nstda
spark-thailand
nstip
nia
Depa
sme
logo-thaibispa
ted-fund
sme-bank
Bank-for-Agriculture
gsb